Bazna hemija

 Naziv proizvodaHemijski sastavPrimena
CHROMITAN B-bazni hrom sulfatBAZNA HEMIJA
MRAVLJA KISELINA 85%-IBC 1200KGBAZNA HEMIJA
NATRIJUM SULFID-pak 25kgBAZNA HEMIJA
NATRIJUM SUFHIDRATBAZNA HEMIJA
NATRIJUM FORMIJATBAZNA HEMIJA
OKSALNA KISELINABAZNA HEMIJA
NATRIJUM HIDROSULFITBAZNA HEMIJA
NATRIJUM ACETATBAZNA HEMIJA
NATRIJUM HIPOHLORITBAZNA HEMIJA
KALCINIRANA SODABAZNA HEMIJA
KAUSTIČNA SODABAZNA HEMIJA
NATRIJUM HIDROKSID 30%BAZNA HEMIJA
KALCINIRANA SODABAZNA HEMIJA
NATRIJUM GUKONATBAZNA HEMIJA
NATRIJUM BIKARBONATBAZNA HEMIJA
NATRIJUM TRIPOLIFOSFATBAZNA HEMIJA
LIMUNSKA KISELINABAZNA HEMIJA
SIRĆETNA KISELINABAZNA HEMIJA
SUMPORNA KISELINABAZNA HEMIJA