Detergenti i kućna hemija

 Naziv proizvodaHemijski sastavPrimena
CENTRIMONIJUM HLORIDdetergenti i kućna hemija
CETIL STEARIL ALKOHOLdetergenti i kućna hemija
BETAIN detergenti i kućna hemija
KOKODIETANOL AMIDdetergenti i kućna hemija
MIRISIdetergenti i kućna hemija