Sikativi

 Naziv proizvodaHemijski sastavPrimena
COBALT OCTOATE 10% ili 12 %Co-oktoatsikativ
COBALT-ZIRCONIUM OCTOATE 18M69Co/Zr-oktoatsikativ
CALCIUM OCTOATECa-oktoatsikativ
ZIRCONIUM OCTOATE 18%Zr-oktoatsikativ